Nabídka a cena služeb

Nabídka a ceník služeb

Než začneme:

Základní údaje, které je třeba zjistit

Tvorba rodokmenu či jakési kroniky, ale vyžaduje čas. Spoustu času, někdy to trvá opravdu hodně dlouho. Také je třeba si na začátku stanovit, co vlastně bude Vaším cílem. V takovém případě je vhodné rozhodnout, v jaké rodové linii chcete jít či otcovské, mateřské, či obou a jak daleko. Co vlastně chci znát, dostat se co nejdál, kam to archivní pomůcky dovolí (dají se dohledat), či znát třeba řemesla, která se předávala z pokolení na pokolení. Zda chcete zjistit zajímavosti napříč rodinnou historií či na jakou nemoc nejčastěji trpěli (umírali). Kolikrát se člověk o svých předcích dozví informace, o kterých ani ty nejstarší potomci ani neslyšeli, objeví se více sourozenců, více manželek či jiné věci. Třeba jak odvozovali příjmení, které dnes nesete i vy a nebo proč Vás to tak táhne řídit auto a nebo naopak utíkat do přírody. Některé geny prostě nezapřeme.

Datum a místo narození, úmrtí, případně údaje o svatbě, jsou základními informacemi, které byste měli znát. V matričních knihách jsou často velmi podrobně identifikováni nejen ti, kterých se údaj týká - například narozený pradědeček - ale i jeho rodiče (tedy informace o tom, odkud pocházeli, čím se živili a v případě matky i její rodné příjmení). Potom se lze dále posunout v pátrání zase o generaci dál pokud se ovšem neobjeví otec neznámý nebo nejsou dochovány matriční archiválie.

Nejdřív si ale sami sepište všechny údaje, které znáte. Začněte svými rodiči a prarodiči. Ptejte se i jich samotných, na co všechno si pamatují (pro sepsání rodové kroniky, na kterou sami můžete navázat dále pro Vaše děti), zjišťujte právě data a místa narození, úmrtí, případně údaje o svatbě. Vyžádejte si dostupné rodné listy a jiné dokumenty, které vám mohou pomoci. Tedy listy úmrtní, případně oddací. A pokud již něco máte a oslovila Vás tato stránka, tak nás neváhejte kontaktovat o stránku dál.


Na základě zkušeností z posledních let nabízím nejvíce žádané možnosti provedení:

a) základní vývod otcovské linie - tvoří jen manželské páry bez dětí.

Při pátrání sledujeme otcovskou linii od Vámi zvolené výchozí osoby tedy otce,

dědu, pradědu atd., data a místa jejich narození, oddání a úmrtí pokud jsou

dohledatelná, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčiny úmrtí.

konečná cena za 1 generaci je: 1 500,- Kč

(počet generací dle dohody)

Další možností je dohledání předků se zpracováním rodové kronikyPak je cena základního rodokmen   

za 1 generaci 2 000,- Kč


b) vývod přímé linie + sourozenci  - tvoří manželské dvojice a jejich děti.

Při pátrání sledujeme stejně jako u základního rodokmenu otcovskou linii od Vámi

zvolené výchozí osoby tedy otce, dědu, pradědu atd., data a místa jejich narození,

oddání a úmrtí pokud jsou dohledatelná, údaje o manželkách, povolání, bydliště,

příp. příčiny úmrtí. V každé generaci je navíc uvedeno narození (ev. úmrtí) všech

sourozenců.

konečná cena za 1 generaci: 3 000,- Kč

(počet generací dle dohody)

V případě objednání s rodovou kronikou

je cena za 1 generaci 4 000,- Kč


c) rodokmen strom (vývod otcovské a mateřské linie) - při pátrání sledujeme všechny předky od Vámi zvolené

výchozí osoby, tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů atd. do minulosti po všech

liniích, otcovských i mateřských. Součástí jsou opět data a místa jejich narození,

oddání a úmrtí pokud jsou dohledatelná, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčiny

úmrtí.

konečná cena za 1 generaci: 5 000,- Kč

(počet generací dle dohody)

V případě objednání s rodovou kronikou

je cena za 1 generaci 7 000,- Kč

d) historie rodného domu- dle dohody


e) vyhledávání jednotlivých údajů z matrik

1-10 záznamů - 250,- Kč za záznam

11- 20 záznamů- 225,- Kč za záznam

více jak 20 záznamů- 200,- Kč za záznam


Může se stát, že hledání skončí předčasně. 

Důvodů může být víc:

Nemanželské dítě a otec je neznámý.

V matrikách nejsou údaje, odkud pochází rodič, většinou otec, a tak se nedá dostat dále do minulosti.

Matriky jsou nečitelné, většinou pro špatnou kvalitu inkoustu, který si kněží vyráběli sami a který v průběhu staletí vyblednul.

Neexistence matrik z důvodů ztráty, zničení při požáru, atd..Co obdržíte od nás po dokončení bádání?

Na CD či flash disku (co komu vyhovuje více):  originály "stromů- vývodů" jednotlivých generací (grafická podoba rodokmenu + možnost zpracování v různých genealogických programech), digitální kopie všech nalezených záznamů, dokumentů ev. doložených fotografií. Pevná vazba jejíž je součástí plakát s Vaším vývodem (jedná se o vazbu, třeba jako u diplomových prací). Dále český genealogický program Ancestry ( popř. i jiný např. My Heritage Family Tree Builder) s Vaším kompletním rodokmenem vč. návodu. Ancestry i My Heritage Family Tree Builder je bezplatný program na pc, vhodný k dalšímu doplnění např. fotografií, dokumentů a samozřejmě dalších generací. Rodovou kroniku  (pokud je součástí objednávky) v tištěné podobě a pevné vazbě, která přehledně vypráví o každé generaci, životě, době a místech, kde naši předkové žili.